FANDOM


Túi quà tình bạn
Tuiquatinhthu
Thông tin đạo cụ chức năng
Tác dụng khi sử dụng xong sẽ:

Thưởng một ít vàng

Cách đi tìm:

Nhận quà từ nhiệm vụ tân thủ

Tình trạng xuất hiện:

Còn xuất hiện

Độ hiếm (★):

Túi quà tình bạn là một đạo cụ chức năng trong Gunny. Đây là một túi quà chỉ nhận một lần từ nhiệm vụ tân thủ. Có thể vào đấu giá để mua.

Thông tin chung

Khả năng

Khả năng rất là bé, khi dùng sẽ được thưởng vàng. Có thể dùng hộp thư để gửi lời hỏi thăm tới bạn bè.

Tác dụng

Tăng một ít vàng, nếu hên xui sẽ được nhiều vàng

Cách đi tìm

  • Nhận quà từ nhiệm vụ tân thủ
  • Đấu giá