FANDOM


SUPER-Boomerang
Co-gai-super-boomerang
Thông tin vũ khí
Sát thương ban đầu: 242
Loại: Vũ khí ném
Thông tin giá bán

Giới thiệu sơ lược về vũ khí

Thông tin tiểu sử

Sức mạnh

Thường

POW

Làm sao tôi có thể sở hữu nó được?

Có 1 trong cách bạn có thể sở hữu nó:

Mối quan hệ giữa thuộc tính

Tấn công

Phòng thủ

Nhanh nhẹn

May mắn

Sát thương

Bảng cấp độ cường hóa

Cấp cường hóa: Sát thương: Thuộc tính
+0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
+10
+11
+12
Dát vàng

Thông tin cơ sở

Cước chú

Liên kết ngoài