FANDOM


Manh Tiểu Miêu
MEO1
Thông tin thú cưng
Loài

Mèo

Giới tính

Nữ

Ngày xuất hiện

Ngày 18 tháng 09 năm 2013

Thông tin sức mạnh, độ hiếm
Kỷ năng đặc biệt

Vô địch

Độ hiếm

★★★★★★★★

Thông số kỷ năng

8

Kỷ năng kế cuối tác dụng

Tăng lượng HP khủng, đồng thời miễn nhiễm sát thương kéo dài 1 hiệp.