FANDOM


Mưa Thần
Hinhanhmuathan
Thông tin kĩ năng của Pet
Sức mạnh của: Đấu Sĩ
Công dụng: Tăng HP


Mưa Thần (Tiếng Trung Quốc: 神之雨 Shén zhī yǔ, Mưa Thiên Chúa) là một kỹ năng vượt trội khá hoàn hảo trong danh sách kỹ năng của Đấu Sĩ.

Công dụng

  • Nó rất là hoàn hảo, khôi phục được máu, nhìn cũng khá ế èo vì khôi phục có 2,1 người chẳng ra gì. Nên dùng nó có ít nhất 3,4 người mở đỡ phải ế.
  • Mặc dù Mưa Thần cho là kỹ năng chọn lọc nhất, nhưng mở khóa thì sớm thì sau 12 cấp như từ 23 đến 35 cấp.

Kỹ năng được nâng theo Level

Số Level: Mở khóa khi: Nội dung kỹ năng thay đổi:
Lv1 Đạt Level 23 Hồi phục 1500HP cho tất cả đồng đội trên toàn bản đồ.
Lv2 Đạt Level 35 Hồi phục 3000HP cho tất cả đồng đội trên toàn bản đồ.
Lv3
Lv4
Lv5

Mối quan trọng đối diện với Pet khác

Mầm Xanh

Tóm tắt

Kiến

Tóm tắt

Gà Con

Tóm tắt

Đấu Sĩ

Tóm tắt

Ấu Long Cổ

Tóm tắt

Phụng Hoàng Băng

Tóm tắt

Đánh giá chung

Ưu điểm

Nhược điểm

Kết luận về kĩ năng này

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên