FANDOM


Tên kỹ năng của thú
Thông tin kĩ năng của Pet
Sức mạnh của: Đấu Sĩ
Công dụng: Tăng hộ giáp cho người bị đánh trúng.


Khiên Gà (Tiếng Trung Quốc: 啵咕小盾 Bo gu xiǎo dùn, Boo Goo nhỏ lá chắn)

Công dụng

Kỹ năng được nâng theo Level

Mối quan trọng đối diện với Pet khác

Mầm lon

Tóm tắt

Kiến

Tóm tắt

Gà Con

Tóm tắt

Đấu Sĩ

Tóm tắt

Ấu Long Cổ

Tóm tắt

Phụng Hoàng Băng

Tóm tắt

Đánh giá chung

Ưu điểm

Nhược điểm

Kết luận về kĩ năng này

Số Level: Mở khóa khi: Nội dung kỹ năng thay đổi:
Lv1 Lv20 Bắn bất kỳ loại đạn nào trong TURN cũng sẽ tăng 100 hộ giáp cho đồng đội bị đánh trúng. Duy trì 2 TURN.
Lv2 lv27 Bắn bất kỳ loại đạn nào trong TURN cũng sẽ tăng 300 hộ giáp cho đồng đội bị đánh trúng. Duy trì 2 TURN.
Lv3
Lv4
Lv5

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên