FANDOM


Hoa Nở Trãm Lần
Thông tin kĩ năng của Pet
Sức mạnh của: Mầm Xanh
Công dụng: Hồi phục máu cho đồng đội bán kính 15cm.


Công dụng

Kỹ năng được nâng theo Level

Số Level: Mở khóa khi: Nội dung kỹ năng thay đổi:
Lv1 Đạt Level 23 Lập tức hồi phục 1000 HP cho đồng đội xung quanh bản thân, đồng thời mỗi turn hồi phục 500 HP, duy trì 3 TURN
Lv2 Đạt Level 35 Lập tức hồi phục 2000 HP cho đồng đội xung quanh bản thân, đồng thời mỗi turn hồi phục 800 HP, duy trì 3 TURN
Lv3
Lv4
Lv5

Mối quan trọng đối diện với Pet khác

Mầm Xanh

Tóm tắt

Kiến

Tóm tắt

Gà Con

Tóm tắt

Đấu Sĩ

Tóm tắt

Ấu Long Cổ

Tóm tắt

Phụng Hoàng Băng

Tóm tắt

Đánh giá chung

Ưu điểm

Nhược điểm

Kết luận về kĩ năng này