FANDOM


Gà Con
Ga-Con
Thông tin thú cưng
Loài

Giới tính

Nam

Ngày xuất hiện

Ngày 21 tháng 08 năm 2012

Thông tin sức mạnh, độ hiếm
Kỷ năng đặc biệt

Pháo Đài V3

Độ hiếm

★★★★

Thông số kỷ năng

8

Kỷ năng kế cuối tác dụng

Tăng lượng lớn công kích, may mắn, hiệu quả miễn kháng...

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên