FANDOM


Tên kỹ năng của thú
Kynangbongbongga
Thông tin kĩ năng của Pet
Sức mạnh của: Đấu Sĩ
Công dụng: Tấn công của Pet


Giới thiêu sơ lược

Công dụng

Kỹ năng được nâng theo Level

Số Level: Mở khóa khi: Nội dung kỹ năng thay đổi:
Lv1 Đạt Level 1 TURN Bản thân kết thúc, thú cưng có 100% cơ hội tấn công đối phương, gây 10% sát thương.
Lv2 Đạt Level 5 TURN Bản thân kết thúc, thú cưng có 100% cơ hội tấn công đối phương, gây 20% sát thương.
Lv3 Đạt Level 17 TURN Bản thân kết thúc, thú cưng có 100% cơ hội tấn công đối phương, gây 30% sát thương.
Lv4
Lv5

Mối quan trọng đối diện với Pet khác

Mầm Xanh

Tóm tắt

Kiến

Tóm tắt

Gà Con

Tóm tắt

Đấu Sĩ

Tóm tắt

Ấu Long Cổ

Tóm tắt

Phụng Hoàng Băng

Tóm tắt

Đánh giá chung

Ưu điểm

Nhược điểm

Kết luận về kĩ năng này