FANDOM


Ấu Long Cổ
Rong
Thông tin thú cưng
Loài

Rồng

Giới tính

Nam

Ngày xuất hiện

Ngày 16 tháng 03 năm 2013

Thông tin sức mạnh, độ hiếm
Kỷ năng đặc biệt

Chân Long Nộ Khí

Độ hiếm

★★★★★★

Thông số kỷ năng

8

Kỷ năng kế cuối tác dụng

Gây 4000 sát thương cho tất cả đối phương

Bắt đầu một cuộc thảo luận Thảo luận về Ấu Long Cổ

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên